Segueix-nos a les xarxes socials

Activitats
Realització de Jornades d'interès per als associats, com a Formació Contínua, Formació professional per a l'ocupació. etc
Assistència a Fires i Congressos Nacionals.
Defensa de les nostres activitats i dels centres associats davant els diferents Organismes Públics i Administracions.
Cursos de Formació per a associats
Promulgar accions publicitàries en diferents mitjans de comunicació amb la finalitat de promocionar la imatge associativa.
Participació activa en tots els fòrums de formació i educació.
Lluita contra l'intrusisme en el sector de l'ensenyament
Informació puntual per a tots els associats

Xarxes Socials:

logo facebook logo twitter

Coneix-nos

Les empreses de formació de balears, com a part viva de la societat que són, han mantingut un procés similar al de la pròpia societat i es troben en continu procés d'actualització davant els avançaments tecnològics i l'interès per noves formes d'ensenyament, que s'estan vivint en els últims temps.

associats

La labor social i d'utilitat pública que realitzen les empreses de formació es remunta a la finca d'esbarjo, prop d'Atenes, de l'heroi grec "Academo", lloc triat per Plató per a l'ensenyament dels seus seguidors. En el cas de Balears, a aquells professionals, veritables acadèmies ambulants, que des del segle XIX anaven de finca en finca i de poble en poble, ensenyant a llegir i escriure a bona part de la població.

Actualment són milers els alumnes que passen per les aules de les empreses de formació de balears, sent la majoria d'elles empreses consolidades amb més de quinze anys d'existència.

col·laboradors

Entre les labors que vénen desenvolupant d'una forma silenciosa, però eficaç, des de fa molts anys aquestes empreses de formació, es troba el suport a la formació reglada, la formació ocupacional, contínua.... Empreses amb una actualització tecnològica permanent, així com de preparació contínua del professorat i resta del personal administratiu i directiu, de manera que s'ofereixen serveis competitius i que satisfan la demanda del mercat.

La problemàtica que viu el Sector de les Empreses de Formació és cada dia més complexa, doncs han d'ampliar la seva oferta educativa amb la finalitat d'oferir un adequat servei que correspongui a la creixent demanda social. En aquest període en el qual ens trobem, l'evolució de l'ensenyament i, en particular, la formació, constitueix en l'actualitat un desafiament per a les empreses de formació que hauran d'afrontar si volen evolucionar conforme a les noves demandes de la societat. En el sector, per tant, ens trobem, entre uns altres, amb empreses que es dediquen a la formació ocupacional, idiomes, informàtica, mecanografia, preparació d'oposicions, ensenyament reglat, etc. Cadascun viu la seva problemàtica particular. I a aquesta problemàtica específica s'uneix la comuna al món de l'empresa privada.es un fet que en el Sector ha crescut la competència. Nombroses institucions o organitzacions han aparegut al mercat i no sempre de forma lleial. La pròpia competència i la demanda social exigeixen qualitat en l'oferta.

empreses

Per això, aquestes empreses han d'estar preparades per participar a la planificació que es faci des de l'Estat i Administracions Autonòmiques, per regular una lleial competència, per fomentar un tarannà de contínua renovació i millora de qualitat. I, com a empreses que són, han de dotar-se d'un marc de relacions laborals adequat i específic. Tots aquests interessos, reptes, sense oblidar la possibilitat d'oferta col·lectiva de serveis, fan necessària l'associació de totes aquestes empreses en una organització de balears que, degudament regulada en uns Estatuts propis, sigui instrument eficaç per representar col·lectivament a aquestes empreses no grans, però amb un dinamisme i una oferta social molt rica i variada.

La realitat de cada illa de balears existeix i s'enriqueix dia a dia, per la qual cosa la necessitat d'una organització autonòmica única no està en contradicció amb l'existència d'associacions insulars i/o sectorials. Estructurar una organització de balears que respongui a l'impuls d'unitat-força, alhora que potenciar la realitat provincial i/o sectorial, és la clau per aconseguir una organització estable, realista i amb futur. El que ha de distingir a la Federació de balears és el seu autèntic caràcter no intervencionista.
logo pie

©Tots els drets reservats | CECAP Illes Balears | Telf. 654 77 44 60 | E-Mail: cecapillesbalears@hotmail.com
Desarrollo Web : Fco. Escudero.